Loading...
 Start Page
H «Πελοπόννησος» εστάθη μέ σοβαρότητα απέναντι στο έργο της Αποστολικής Εκκλησίας
Κλίκ για μεγέθυνση
Παρασκευή 08 Ιούλ 2016

Ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος με επιστολή του προς τον εκδότη της "Π" Θεόδωρο Λουλούδη, για την επέτειο των 130 χρόνων της εφημερίδας, αναφέρει: Συμπληρώνονται ἐφέτος 130 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἐφημερίδος«Πελοπόννησος». Πρόκειται γιά τήν μακροβιότερη Ἐφημερίδα τῶν Πατρῶν, ἡ ὁποία ἐκάλυψε, πνευματικά, πολιτιστικά, κοινωνικά καί ἄλλα γεγονότα, σχέσιν ἔχοντα καί μέ τήν πόλη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί γενικώτερα μέ τόν ἑλληνικό καί παγκόσμιο χῶρο. Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου αὐτῆς, ἡ ὁποία θά ἑορτασθῆ μέ τήν παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, θά ἢθελα νά τονίσω τό θέμα τῆς ἔγκυρης καί ἀντικειμενικῆς ἐνημέρωσης τοῦ Λαοῦ, ἀπό τήν ἐν λόγῳ Ἐφημερίδα, ἀφοῦ ἡ Δημοσιογραφία εἶναι λειτούργημα ξεχωριστό καί μεγάλο. Θεωρῶ ὅτι εἶναι ἆθλος μέσα σέ ἕνα γενικώτερο κλῖμα ἐκπτώσεων ἀξιῶν καί χρησιμοθηρίας νά παραμένῃ ἕνας χῶρος ἀνεπηρέαστος ἀπό τέτοιες καταστάσεις. Πιστεύω ὅτι στό μεγάλο αὐτό διάστημα τῶν 130 ἐτῶν, ἡ ἱστορικῆς σημασίας καί μεγάλης ἐμβελείας ἔγκριτος Ἐφημερίς τῶν Πατρῶν, ἐστάθη στό πνευματικό καί κοινωνικό της ὕψος. Μακάρι μέσα ἀπό τήν δημοσιογραφία νά ὑπηρετῆται διαχρονικά ἡ ἀλήθεια καί ἡ σοβαρή καί ἀντικειμενική πληροφόρηση, ὥστε νά προάγεται καί μέ αὐτό τόν τρόπο ἡ πνευματική καί ἡ ἐν γένει πρόοδος τῆς κοινωνίας. Σέ ἐκδηλώσεις πού ἔχουν πραγματοποιηθῆ κατά τά τελευταῖα ἒτη, ἀλλά καί μέσα ἀπό εἰδικές ἐκδόσεις, μᾶς ἐδόθη ἡ εὐκαιρία νά παρακολουθήσωμε τήν ἱστορική πορεία καί ἐξέλιξη τῆς Ἐφημερίδος καί νά διαπιστώσωμε ὅτι ὄντως προσέφερε θαυμάσια ὑπηρεσία στήν τοπική καί ὄχι μόνον κοινωνία. Στήν δεύτερη σελίδα τῆς Ἐφημερίδος, πού κυκλοφορεῖται καθημερινῶς, ἀναγράφονται τά ὀνόματα τῶν Ἱδρυτῶν, τοῦ Ἐκδότου καί Ἀρχισυντάκτου καί ὅλων ὅσοι ἐργάζονται στόν ἐκδοτικό ἱστορικό ὀργανισμό. Δεόμεθα τοῦ Κυρίου νά ἀναπαύῃ τάς ψυχάς ἐκείνων ἐκ τῶν Ἐκδοτῶν πού μετέστησαν εἰς οὐρανούς καί νά δίδῃ ὑγεία καί δύναμη τήν ἐξ' ὕψους βοήθεια γιά τή συνέχιση τοῦ εὐθυνοφὀρου ἔργου σέ ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται, ὥστε νά συνεχισθῇ ἀπρόσκοπτα ἡ ἒκδοση τῆς Ἐφημερίδος. Ἐπιθυμῶ ὅμως νά σταθῶ καί σέ ἕνα ἄλλο σημεῖο, τό ὁποῖο εἶναι σημαντικό καί ἀφορᾶ στή σχέση τῆς Ἐφημερίδος μέ τήν τοπική Ἐκκλησία. Ἡ ἱστορική ἀναδρομή μαρτυρεῖ ὅτι ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της, (1886) ἡ «Πελοπόννησος» ἐστάθη μέ σοβαρότητα καί συνείδηση εὐθύνης ἀπέναντι στό ἔργο τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν. Ἀναφερόμενος στά ἔτη κατά τά ὁποῖα ἡ ἐλαχιστότης μου ποιμαίνει τήν Ἱερά Μητρόπολη τῶν Πατρῶν, ἔχω νά εἴπω τά καλύτερα γιά τήν συνεργασία αὐτή. Ἡ «Πελοπόννησος» ἔχοντας τήν αἴσθηση ὅτι διακονεῖ μιά κοινωνία ξεχωριστή καί μιά πόλη, τήν ὁποία καθαγίασε μέ τήν διδασκαλία του καί ἐπορφύρωσε μέ τό αἷμα του ὁ Πρωτόκλητος τῶν Ἀποστόλων, προέβαλε καί προβάλη τήν ἱερά αὐτή κληρονομιά καί ὀρθόδοξη παράδοση συμβάλλουσα τά μέγιστα στήν ἀνάδειξη τοῦ πολυδιάστατου ἔργου, τό ὁποῖο ἐπειτελεῖται ἀπό τήν Ἱερά καί Ἀποστολική μας Μητρόπολη. Εὐχαριστοῦμε, λοιπόν, θερμῶς γιά τήν ὅλη αὐτή ὑπεύθυνη στάση ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας καί εὐχόμεθα καί στή συνέχεια νά ὑπάρξῃ αὐτή ἡ ἀγαστή συνεργασία πρός δόξαν Θεοῦ, τιμήν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί πρός ὄφελος τοῦ Πατραϊκοῦ Λαοῦ καί ὄχι μόνον. Συγχαίρομε ἐκ βάθους ψυχῆς τόν ἀγαπητό κ. Θεόδωρο Λουλούδη, Ἐκδότη τῆς Ἐφημερίδος καί τοῦ εὐχόμεθα κάθε δωρεά παρά Θεοῦ πρός συνέχιση τοῦ τόσο ὡραίου καί ὑπεύθυνου ἔργου τῆς ἐνημέρωσης, μέσα ἀπό τίς σελίδες τῆς «Πελοποννήσου». Ἐπίσης εὔχομαι ὑγεία καί κάθε εὐλογία παρά Κυρίου σέ ὅλο τό προσωπικό τῆς Ἐφημερίδος. Εὐχές ἀκόμη καί πρός τόν κ. Σπυρίδωνα Δούκα καί τή σύζυγό του κ. Ἀναστασία (Νανά), Ἐκδότες τῆς Ἐφημερίδος ἀπό τό 1986 ἕως τό 2011 καί παρακαλῶ τόν Κύριο νά τούς στηρίζῃ καί νά τούς εὐλογῇ. Τέλος εὐχές καί εὐλογίες πρός τό ἀναγνωστικό κοινό, Πατρινούς καί λοιπούς ἀγαπητούς ἀδελφούς, ὅπου γῆς.

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Μαιζώνος 206, 26222 Πάτρα
E-mail: info@regional-growth-conference.gr

CONFERENCE MANAGEMENT

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ταυτότητα
Νέα

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter μας ώστε να λαμβάνετε να πιο πρόσφατα νέα μας.

FOLLOW US

Ακολουθείστε μας στα Social Media

        

Login / Sitemap

© Copyright 2020 RGC - Regional Growth Conference